FORMULARZ REKLAMACYJNY 

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji ) 

 

Adresat :  

GCG GROUPE Sp. z o.o. 

Oddział Produkcyjny 

Kotłowo 4 

76-039 Biesiekierz 

www.gcg-groupe.pl

 

 

 

 

 

 

 

Adres Klienta: 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________

  

 ______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Nr telefonu Klienta: 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________

 

Adres e-mail Klienta: 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Numer paragonu lub faktury VAT: 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Numer zamówienia: 

 ______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:

     adres pocztowy, 

     adres e-mail. 

 

 

Reklamacja dotyczy: 

Umowy Sprzedaży z dnia  _________

Produktu

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji: 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Opis problemu: 

  

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________

  

 ______________________________________________________________________________________________________________________

  

 

Żądanie reklamacji: 

     usunięcie wady towaru 

     wymiana towaru na wolny od wad 

     obniżenie ceny towaru 

     odstąpienie od Umowy  

  

Klient przyjmuje do wiadomości, że: 

Składając reklamację Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez adresata w celu rozpoznania reklamacji i prowadzenia korespondencji z nią związanej. Zgoda ta może być cofnięta w każdej chwili, a Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

 

 

  

 _______________________  

Podpis składającego          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy dokument  stanowi załącznik do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez sklep internetowy www.gcg-groupe.pl