FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROTU)

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy -zwrotu)  

 

Adresat :  

GCG GROUPE Sp. z o.o. 

Oddział Produkcyjny 

Kotłowo 4 

76-039 Biesiekierz 

www.gcg-groupe.pl

 

 

 

 

 

 

 

 Ja

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________

 

  

 

 

 niniejszym informuję 

   

 ______________________________________________________________________________________________________________________

  

 

  

 o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego/ych towarów: 

  

 ______________________________________________________________________________________________________________________

 

  

 

 Data zawarcia odbioru:

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________

  

  

 

 Imię i nazwisko konsumenta:

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________

  

 

 

 Adres konsumenta:

  

 ______________________________________________________________________________________________________________________

  

 

  

 Numer paragonu lub faktury VAT:

   

 ______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 Numer zamówienia: 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________

 Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

  

 Data:

  

 ______________________________________________________________________________________________________________________

   

 

 

     Nr konta bankowego do zwrotu:

 ______________________________________________________________________________________________________________________

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy dokument  stanowi załącznik do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez sklep internetowy www.gcg-groupe.pl